Podaj odczyt

W związku z brakiem możliwości odczytu wodomierzy, prosimy o podanie ich wskazań za pomocą tego formularza.

Formularz można również dostarczyć osobiście lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do Spółdzielni Mieszkaniowej. Druk można pobrać tutaj.

Niedostarczenie wskazań wodomierzy skutkuje rozliczeniem wg średniego zużycia wody. Odczyty należy podać w ciągu trzech dni.

Dziękujemy za przesłanie!