Zarząd

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jerzy Kwiatkowski

Dorota Żankowska

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Członek

Marian Kotala

Maciej Brudziana

Adam Żagiel

Józef Podpora