Zarząd

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Jerzy Kwiatkowski

Maciej Brudziana

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Członek

Urszula Raczek

Marian Kotala

Alicja Sopel

Maciej Brudziana