Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz"

ul. Chełmońskiego 30/1

47-400 Racibórz

KRS:0000233130, NIP 6391021439, REGON 272748147

e-mail: zarzad@smkolejarz.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" ul. Chełmońskiego 30/1, 47-400 Racibórz KRS:0000233130, NIP 6391021439, 

e-mail: zarzad@smkolejarz.com.pl poszukuje chętne osoby  do objęcia stanowiska GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ.

                Wymagane dokumenty, w formie papierowej, należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej “Kolejarz ”
w Raciborzu, przy ul. Chełmońskiego 30/1, lub przesłać pocztą na adres spółdzielni. 


Miejsce pracy: Racibórz ul. Chełmońskiego 30/1.


      Do obowiązków głównego księgowego należy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą

o rachunkowości, prowadzenie gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych, a w szczególności:

 • ustalanie polityki rachunkowości,

 • nadzorowanie i kontrolowanie sporządzenia deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości i innych,

 • nadzorowanie i kontrolowanie rozrachunków z pracownikami oraz ZUS,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie, nadzorowanie i kontrolowanie sprawozdań GUS,

 • kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zasadności, celowości i zgodności z prawem,

 • nadzorowanie i kontrolowanie rozliczania i ewidencjonowania kosztów,

 • współtworzenie finansowego planu gospodarczego,

 • sporządzanie i kontrolowanie informacji ekonomiczno-finansowych.

 

       Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, co najmniej dwu letni staż pracy w księgowości,

 • wykształcenie średnie ekonomiczne co najmniej cztero letni staż pracy w księgowości.

       Wymagania dodatkowe:

 • chęć poznania zasad funkcjonowania księgowości w spółdzielni mieszkaniowej,

 • znajomość prawa podatkowego,

 • dobra organizacja pracy,

 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych

 • mile widziana znajomość programu Symfonia,

 

       Oferta powinna zawierać:

 • CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne posiadane uprawnienia,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

       Wynagrodzenie: 4700 zł brutto do 10% premii

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo zrezygnowania z oferty bez podania uzasadnienia.